Product 'CMS 'Opmaat''

Uw aanwezigheid op het internet begint natuurlijk met een eigen website. We kunnen deze voor u bouwen en vormgeven. We weten echter ook dat een website geen statisch gegeven is maar regelmatig aangepast dient te worden.

Beheer zelf uw website

Met het content management systeem 'Opmaat' kunt u, kort gezegd, eenvoudig uw webpaginas beheren, zonder tussenkomst van een webbureau. De internetsites, die daarmee worden gegenereerd, zijn zo flexibel op te bouwen dat de beheerder van de site op eenvoudige wijze de inhoud van de site kan veranderen, op elk tijdstip en vanuit elke werkplek.